Polikistik Over

Poli (çok sayıda) kistik (kist içeren) over (yumurtalık dokusu) kelime anlamı olarak çok sayıda kist içeren yumurtalık dokusu anlamına gelmektedir ancak polikistik over durumu ile polikistik over sendromu (PKOS) birbirinden farklı kavramlardır. Polikistik over durumu kadının ultrasonografik yumurtalık incelemesinde, 2-8 mm çapında çok sayıda küçük yumurta kesesinin (kistinin) olmasıdır. Polikistik over sendromu ise androjenlerin artışı, ovulasyon bozukluğu ve ovaryumlardaki kistik yapıları içeren heterojen bir düzensizliği ifade eder. PKOS üreme çağındaki kadınların %4-8’ini etkileyen bir endokrin hastalığıdır. PKOS hastası kadınların %40’ı yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak infertildir1.

Polikistik Over

PCOS kadının yaşam kalitesini, menarştan itibaren önemli düzeyde etkileyen bir hastalıktır. Uygulanan medikal tedavi yanında destekleyici olarak yaşam boyu sürmesi gereken davranış değişikliğinin birey tarafından kabul edilip uygulanması gerekir2.

PKOS tedavisinin amaçları; androjen bağlantılı semptomların etkilerinin azaltılması, adet döngüsü ve buna bağlı düzensizliklerin tedavisi ve infertilite tedavisi şeklinde olmaktadır. Her kadında çıkan belirtiler ve şiddeti farklılık göstermektedir. Bu nedenle tedavi yöntemleri her hastaya göre ayrı ayrı belirlenmektedir2. Menstrual düzensizlik ve akne problemi nedeniyle oral kontraseptifler, hirşutizm için epilasyon, insülin direncinin düşürülmesi amacıyla metformin içeren ilaç tedavisi, infertilite tedavisinde ovulasyon indüksiyonu, yaşam tarzı değişiklikleri (egzersiz, dengeli diyet, kilo kaybı), duygu durumu ve benlik saygısını geliştirmek için sosyal destek grupları oluşturulması kullanılan yöntemlerdir1.

Referanslar

1. Kadıoğlu et al. F.N. Hem. Derg (2013) Cilt 21 - Sayı 3: 187-197

2. Aydos A et al. Turk Hij Den Biyol Derg, 2016; 73(1): 81-8.

<