AR-GE

Exeltis, mükemmelliğe yol alırken gücünü üretim ve AR-GE'den alır

“Bilgiyi, insan sağlığı ve refahına olan bağlılığımızı gerçekleştirmek için kilit bir faktör olarak anlıyoruz.” sloganından yola çıkan, kalite ve inovasyon odaklı, güçlü bir Ar-Ge kültüründen beslenen Exeltis Türkiye, vajinit, dermatoloji, topikal ağrı, oral kontraseptif ve solunum alanlarında patentli ve nitelikli ürünler geliştirmektedir.

Exeltis Türkiye'nin Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri, Faz I çalışmalarından onaya kadar olan süreçte CHEMO Grup'un potansiyeliyle, dünya çapındaki iştiraklerimiz ve kurumsal araştırma merkezi Ladee Pharma Research Institute (LPRI) tarafından sağlanan potansiyel ile uzmanlaşmış bir şekilde yürütülmektedir.

Exeltis Türkiye İş Geliştirme Bölümü, Ar-Ge Departmanı ile sinerji içerisinde çalışarak ürün portföyünün geliştirilmesi amacıyla firma geleceğini hasta ve doktor ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir.

Exeltis Türkiye; AR-GE tecrübeli patent vekilleri, bilimsel yetkinlikte eczacılar, farmasötik teknologlar, kimya mühendisleri, mikrobiyologlar ve farmakologlardan oluşur. Patent araştırma ve değerlendirme, formulasyon ve analitik metod ve ürün geliştirme, klinik araştırmalar, laboratuvarlarda yapılan deneme ve pilot üretimi, proses ve analitik metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite ve teknoloji transfer çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by Design) anlayışı ve en son teknolojiye sahip üretim ekipmanları ile Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği uluslararası İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice – GLP), İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) şartlarına uygun olarak uluslararası etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Exeltis Türkiye aynı zamanda, yeni ürün geliştirme projelerinin farklı aşamalarında, uluslararası araştırma ve geliştirme firmaları ile iş birliği yapar. Exeltis Türkiye’nin sahip olduğu değer, liderliğini koruduğu niş tedavi alanlarında ilaç salım teknolojileri üzerine devamlılıkla sürdürülen yeni Fikri Mülkiyetler yeteneğinden kaynaklanır. Geliştirilen tüm ürünler için patent başvuruları ABD ve uluslararası platformlarda yapılır. Exeltis Türkiye’nin gerek ABD gerek de farklı ülkelerce onaylı birçok patenti bulunmasının yanısıra Patent İş birliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde başvuruları yapılmış ve yapılmaya hazırlanan birçok patenti de mevcuttur. Exeltis Türkiye tarafından geliştirilerek patenti alınmış başlıca teknolojiler LPS™, Lamellar Penetrasyon sistemi ve Mikrosünger sistem teknolojilerdir.Ayrıca, Ar-Ge merkezimizde Tübitak-Teydeb destekli birçok proje de yürütülmektedir.