Exeltis mükemmelliğe yol alırken gücünü
üretim ve AR-GE'den alır

Exeltis Ar-Ge uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip İlaç Sanayinin önemli kuruluşlarından birisidir. Araştırma ve Geliştirme çalışmalarımızın temelini, yenilikçi, kaliteye ve gelişime önem veren bir anlayış oluşturmaktadır.

Bilgiyi, insan sağlığı ve refahına olan bağlılığımızı gerçekleştirmek için kilit bir faktör olarak anlıyoruz.” sloganından yola çıkan, kalite ve inovasyon odaklı, güçlü bir Ar-Ge kültüründen beslenen Exeltis Türkiye, Türkiye pazarının yanı sıra Avrupa, Amerika ve LATAM pazarlarına CHEMO Grup'un potansiyeliyle, patentli ve nitelikli ürünler geliştirmektedir

img

Exeltis Ar-Ge’ de yürütülen projeler, bünyesinde bulunan tecrübeli patent vekilleri, eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri ve biyomühendislerden oluşan, alanında uzman yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyine sahip bilim insanı kadrosu ve yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ile hasta ve doktor ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir.

İnovasyon alanındaki tutku ile hareket eden Exeltis Ar-Ge, patent araştırma ve değerlendirme, ön-formülasyon çalışmaları, kalite tasarımı (Quality by Design-QbD) anlayışı ile analitik metot ve formülasyon geliştirme, deneme ve pilot üretim çalışmaları, proses ve analitik metot validasyonları, klinik araştırmalar ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, stabilite çalışmaları, teknoloji transfer çalışmaları, ürün iyileştirme çalışmaları, ruhsat dosyalarının Ortak Teknik Doküman (Common Technical Document-CTD) formatında hazırlanması aktivitelerini, en son teknolojiye sahip ve niş üretim ekipmanları ile Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği uluslararası İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice – GLP), İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) şartlarına uygun olarak uluslararası etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirir.

Exeltis Ar-Ge aynı zamanda yeni ürün geliştirme projelerinin farklı aşamalarında, uluslararası araştırma ve geliştirme firmaları ve üniversiteler ile iş birlikleri gerçekleştirir. Exeltis Türkiye’nin sahip olduğu değer, liderliğini koruduğu niş tedavi alanlarında ilaç salım teknolojileri üzerine devamlılıkla sürdürülen yeni Fikri Mülkiyetler yeteneğinden kaynaklanır. Geliştirilen tüm ürünler için patent başvuruları uluslararası platformlarda da yapılır. Bu kapsamda farklı ülkelerce onaylı birçok patenti bulunmasının yanı sıra Patent İş birliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty- PCT) çerçevesinde başvuruları yapılmış ve yapılmaya hazırlanan birçok patenti de mevcuttur. Exeltis Türkiye tarafından geliştirilerek patenti alınmış başlıca teknolojiler LPS™, Lamellar Penetrasyon sistemi ve Mikrosünger sistem teknolojileridir.

Exeltis Ar-Ge, katma değeri yüksek ve yenilikçi formlarda geliştirdikleri ürünler ile fark yaratarak ürün portföyünü büyütmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Transdermal Flaster (Patch) ve Ağızda Dağılan Film (Orally Dissolving Film-ODF) formülasyonları ile toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek farmasötik alandaki en yeni teknolojileri bünyesine katmaya devam etmektedir. Ayrıca, Exeltis Ar-Ge bünyesinde TÜBİTAK destekli birçok proje de yürütülmekte ve Ar-Ge merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerlenmektedir.

<