TEDAVİ ALANLARIMIZ

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Pulmoner Hipertansiyon Nedir?

Pulmoner hipertansiyon (PH), akciğerler ve kalp arasındaki kan damarlarında anormal derecede yüksek basıncı için kullanılan genel bir terimdir. Akciğer yüksek tansiyonu anlamına gelir. Kalbe kan ve oksijen akışını engelleyen, ilerleyici, kalp yetmezliğine neden olabilecek, hayatı tehdit edebilen bir nadir hastalıktır. 

Birden Fazla Pulmoner Hipertansiyon çeşidi var mı?

Evet, farklı pulmoner hipertansiyon (PH) veya pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) terimlerini duyabilirsiniz. Her iki terim de kalbinizin sağ tarafındaki basıncın normalden daha yüksek olmasıdır. Pulmoner hipertansiyon (PH) bir genel terimdir, kalbinizin sağ tarafındaki kan basıncının çok yüksek, ama neden basıncın yüksek olduğu açıklanamıyorsa kullanılır.

Yüksek pulmoner basınç şu tıbbi durumlarda oluşabilir; örneğin kronik akciğer hastalığı, akciğerlere giden kan damarlarındaki pıhtılar veya sol kalbinizin zayıflaması (solda yükselen basınç gerisin geriye kalbin sağ tarafında basınç artışına neden olur). Bu tip pulmoner hipertansiyon “sekonder pulmoner hipertansiyon” olarak önceden adlandırılmaktaydı, ancak şimdi PH olarak anılmaktadır, çünkü nedeni akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik tromboemboli (kan pıhtıları) olabilir.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Akciğerler ve Vücuda Ne Olur?

PAH ile akciğerler yoluyla pompalanması gereken kan miktarı, akciğer atardamarlarının daralması nedeni ile azalabilir. Bu durum bazı sonuçlara neden olur: Toplardamarlarda bulunan kan kalbe dönerken; akciğer damarlarında basınç artışı ile kalbinizin sağ tarafının pompalaması gereken basıncın normalin üzerinde olması kalbin sağ tarafında zorlanmaya neden olabilir. Bu artmış basınç tedavi edilmezse, kalbinizin sağ tarafı aşırı çalışabilir, zayıflayabilir ve belki de yetersiz kalabilir. Bunun sonucu olarak kanınızın oksijeni almak için akciğerlerden zor geçmesi sebebiyle, kan oksijen seviyesi normalden düşük olabilir. Bu sadece kalbinize değil, aynı zamanda beyninize gelen oksijen miktarını azaltabilir.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Belirtileri Nelerdir?

Erken dönemlerde PAH belirtileri veya semptomları olmayabilir. Belki ilk olarak nefes darlığı ile ortaya çıkabilir, ya da yorgunluğunuzun normalden daha fazla olduğunu da fark edebilirsiniz. Ayrıca bazı hastalarda baş dönmesi hissedilebilir ve hatta bayılmaya neden olabilir. Ayaklarda ve bileklerde şişlik (ödem) PAH da sıktır ve bazen karnınızın şişmesinde olabilir (asit). Dahası göğüs ağrısı da görülebilir ve bu durum kalp krizi ile karıştırılabilir ve bazen çarpıntı da yapabilir, ayrıca kandaki oksijen seviyesi çok düşük olabilir.

Nasıl Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon teşhisi konulur?

Farklı pulmoner hipertansiyon çeşitleri farklı tedavi edilir, kesin tanı için birçok test gerekebilir. Sağlık hizmet sunucunuza ne tür şikâyetleriniz olduğunu söyleyerek ve bu belirtilerden hangisinin kötüleştiği ve/veya olup olmadığını söyleyerek teşhisiniz için yardım edebilirsiniz. Örneğin, sağlık hizmet sunucunuz olan hekiminize aşağıdakilerden herhangi biri varsa mutlaka belirtiniz;

• Artan nefes darlığı

• Baş dönmesi

• Baygın gibi hissetmek

• Bayılma

• Göğüs ağrısı

• Kalp çarpıntısı

• Ayaklarınızın, bacaklarınızın(ödem) veya karnınızın şişmesi(asit)

• Dudaklarınız ve/veya "boyununuzda mavileşme

Eğer hekiminiz PAH olabileceğinizi düşünüyorsa, sağ kalpte bir zorlanma olup olmadığını görmek için testler ister. Genellikle ilk test, kalbinizin bir ultrasonu olan ekokardiyogramdır. Eğer ekokardiyogramda sağ taraftaki basıncınızda yükseklik ile ilgili bir şüphe varsa, hekiminiz kardiyak kateterizasyonu sizden yaptırmanızı isteyebilir. Kalp kateterizasyonu esnasında plastik tüp (kateter) damar yolundan ilerletilerek kalp ve akciğer damarına yerleştirilirilip içindeki basınç ölçümü sağlanır.

 Kardiyak kateterizasyon, sağ kalpteki kan basıncını ölçmenin en iyi yoludur ve hastalığın kesin tanısı için bu yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Pulmoner Hipertansiyona neler neden olur?

PAH nedenini bulmak çoğu zaman zordur. PAH bazı bilinen sebeplerle oluşabilir örneğin kalıtsal (ailesel olarak adlandırılır) PAH gibi veya hiç bilinmeyen nedenlerle (idiyopatik PAH) oluşabilir.  PAH'ın bilinen diğer nedenleri (ilişkili PAH olarak da adlandırılır):

• Bağ dokusu hastalıkları, örneğin skleroderma veya lupus

• Amfetamin veya Bazı diyet hapı tiplerinin kullanımı

• Bağımlılık yapıcı Kokain ve metamfetamin kullanımı

• Konjenital kalp kusurları

• Karaciğer hastalığı / siroz

• HIV

Pulmoner Arter Hipertansiyon için kesin düzeltici bir Tedavi Var mıdır?

PAH şu anda kesin tedavisi olmayan ciddi bir hastalıktır. Mevcut tedaviler kesin tedavi olmasa da ilerlemeyi durdurmak üzerine etkili ilaçlar mevcuttur. Ayrıca bu hastalığın gidişatı ve durdurulması üzerine klinik araştırmalar yapılmaktadır. Her hastanın hastalığının şiddeti, gidişatı ve ilerlemesi farklıdır. Erken tanı ve tedavi PAH'ın ilerlemesini sınırlamak için önemlidir.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Nasıl Tedavi Edilir?

PAH'ınız varsa, mevcut çeşitli tedavi türleri vardır. Bunlar yuttuğunuz ilaçları içerir (oral ilaçlar),  doğrudan soluduğunuz ilaçlar (inhale) veya sürekli, doğrudan damar içine veya cildinizin altında bir pompa (infüzyon) aracılığıyla verilen ilaçlar da mevcuttur ancak bunlar çoğu zaman daha ileri hastalık durumunda kullanılmaktadır. Bu PAH ilaçları, akciğerlerindeki sıkılaşmış atardamarlarınızı gevşetir ve bu yolla kan daha kolay akciğere gider ve sağ kalbin de iyileşmesini sağlar. PAH spesifik denilen damar gevşetici ilaçlar dışında PAH'lı hastaların çoğunun farklı ilaçlar da alması gerekecektir. Örneğin idrar sökücü hapları olarak da adlandırılan diüretikler vücutta fazla olan sıvıyı gideren ilaçlardır. Ayrıca oksijen seviyeniz düşükse sürekli ya da aralıklı oksijen kullanmanız gerekebilir. PAH hastalarının daha sağlıklı nefes almalarına yardımcı olmak için pulmoner rehabilitasyon programı da uygulanabilir. 

Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir?

Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan beş farklı pulmoner hipertansiyon grubu vardır :
Grup 1 : Pulmoner arteriyel hipertansiyon
Grup 2 : Sol kalp hastalıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon
Grup 3 : Akciğer hastalıklarına ya da oksijen azlığına bağlı pulmoer hipertansiyon
Grup 4 : Pulmoner damarlardaki kan pıhtılarına bağlı pulmoner hipertansiyon
Grup 5 : Diğer nedenlere bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon

Grup 1 : Pulmoner arteriyel hipertansiyon

Pumoner Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur?
Hastalığınızın tanı konulması ve değerlendirilmesi sürecinde yapılacak olan testler şunlardır:

Ekokardiyografi
Ekokardiyografi, kalbinizin nasıl çalıştığını ses dalgaları kullanılarak değerlendirir. Ekokardiyografi ile akciğer basıncınız (pulmoner basınç) hakkında kabaca bir fikir elde edilebilir ve kalbinizin odacıklarının nasıl çalıştığı değerlendirilebilir. Ayrıca, doğuştan beri var olan kalp hastalıklarınızı da ekokardiyografi ile saptamak mümkündür.

Kalp kateterizasyonu
Bu tanı değeri yüksek tanımlayıcı bir testtir. Kalbin sağ tarafı ve akciğer damarları (pulmoner damarlar) içerisindeki kan basıncı hakkında kesin değerleri elde etmemizi sağlar. Dolayısıyla pulmoner hipertansiyonun kesin tanısının konulması için oldukça önemlidir. Uzun, ince, esnek bir tüp (kateter)kasık ya da boyun toplardamarı aracılığıyla kalbe ve oradan da akciğer damarlarına ilerletilerek bu ölçümler yapılır. Bu testin ve diğerlerinin yapılması için birkaç gün hastanede yatmanız gerekecektir.

Diğer testler
Bu bölümdeki testler doktorunuz tarafından gerekli durumlarda planlanır. Bu sebeple bazı testlerin size yapılmamış olması sizi endişelendirmemelidir.

 • EKG (Elektrokardiyogram) : Kalbinizin elektriksel aktivitelerini ölçen bu test ile olası ritim problemleri tespit edilebilir.
 • Kan testleri
 • Akciğer fonksiyon testleri ve solunum testleri
 • Uyku testi
 • Diğer taramalar:
  • Olası akciğer hastalıkları ya da akciğer damarlarındaki olası pıhtılar için bilgisayarlı tomografi
  • Perfüzyon sintigrafisi : Özellikle pulmoner damar pıhtılarının olduğu durumlarda kullanılır
  • Karaciğeri değerlendirmek için ultrasonografi
  • Kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için manyetik rezonans (MR) görüntüleme
 • Egzersiz ya da yürüme testi

Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi?

Tedaviniz, pulmoner hipertansiyon konusunda uzmanlaşmış merkezlerce planlanmalıdır. Tedavi, pulmoner hipertansiyon nedenlerine ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her hastanın tedavi için kullandığı ilaçlar aynı olmayacaktır.

 

http://www.adhad.org/pulmoner-hipertansiyon-nedir

http://www.adhad.org/pulmoner-hipertansiyon-nedenleri-nelerdir

http://www.adhad.org/pulmoner-hipertansiyon-tan%c4%b1s%c4%b1-nas%c4%b1l-konulur

http://www.adhad.org/pulmoner-hipertansiyon-tedavisi

https://www.escardio.org/static-file/Escardio/Guidelines/Publications/PAH/2015%20ESC-ERS%20Gles%20PH-Web%20addenda-ehv317.pdf

2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension