Eğitim ihtiyaç analizi yaparken yol haritamız:

• Departmanlarda pozisyon özelinde eğitim analizi yapmak,
• Çalışanların mevcut yetkinliklerini kariyer hedefleri doğrultusunda geliştirecek eğitim planlamaları yapmak,
• Dış kaynaklardan eğitim organize etmek,
• İç eğitim planı oluşturmak.

Çalışanlarımıza, performanslarını arttırabilmeleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları belirleyerek, kazandırmak için gerekli planlamanın yapılması insan kaynaklarının hedefidir.

Şirketimizde eğitim planı, yöneticilerin önerileri ve çalışanların talepleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Çalışanlarımızın yabancı dil öğrenmeleri adına, farklı seviyelerde yürütülen İngilizce kurslarına katılma fırsatı veriyoruz.

Eğitim ihtiyaçları, şirket dışından profesyonel eğitimcilerden sağlandığı gibi, şirket içinden konusunda uzmanlaşmış ve eğitim verebilme yeterliliğine sahip çalışanlar tarafından da karşılanabilmektedir.

<