Klinik çalışmamızı yarıladık!

Klinik çalışmamızın hedefi olan 450 hastanın yarısından fazlasını çalışmamıza randomize ettiğimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine hedef hasta sayısının nerdeyse üçte biri de çalışmayı tamamladı.

Çalışmamız,  ulusal, çok merkezli, 3 kollu, karşılaştırmalı bir faz 3 çalışma olarak dizayn edildi. Çalışmada farklı fix doz antimikrobiyal kombinasyonlarının sık görülen vajinit enfeksiyonlarının tedavisinde çalışmamızda kullanılan dozun etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Araştırıcılarımız Türkiye’nin 6 farklı ilinden 15merkezde Covid-19 pandemisinin zor koşullarında dahi aktif olarak hasta almaya devam ediyor. 2021’de çalışmamızın başarılı sonuçlarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.