Klinik çalışmamızı 440 hasta ile tamamlayıp çalışma raporumuzu hazırladık!

Çalışmamız, AR-GE ürünümüzün etkinlik ve güvenliliğini değerlendirmek üzere  ulusal, çok merkezli, 3 kollu, karşılaştırmalı bir faz 3 çalışma olarak planlanıp 17 merkezde 570 hasta randomize edilerek tamamlandı.

Çalışma sonuçlarımızla fix doz antimikrobiyal kombinasyon tedavisinin sık görülen vajinit enfeksiyonlarında etkili ve güvenli sonuçlar verdiğini ve hastaların tedaviden memnun kaldığını  gördük.

Çalışmamızın başarılı sonuçlarının detaylarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.