İşe Alım ve Yerleştirme

‘’Çalışan ve şirketin karşılıklı uyum politikasından yola çıkıyoruz.‘’


İşe alma ve yerleştirme sürecinde amacımız: 

·                  Pozisyon için yeterli tecrübe ve yetkinliğe sahip,

·                  Şirket değerlerine ve kültürüne uyum sağlayabilecek,

·                  Şirketimizde başarımıza ortak olacak ve bizlerle aynı yolda yürümeye istekli ve hazır adaylara eşit imkan vermektir.

Uygulanan Yöntemler: 


·                  Mülakata davet

·                  Kişilik envanteri uygulamak

·                  Genel yetenek testleri (pozisyon özelinde)

·                  İngilizce test

İşe alma ve yerleştirme sürecimizdeki amacımız, iş için gerekli bilgi, beceri ve davranışlara sahip, şirket değerlerini benimseyecek kişilere, ayrımcılık yapmadan, eşit imkân verebilmektir.

Değerlendirilen adaylarımızın eğitim dönemlerindeki başarıları ve başarı notları ile akademik referans bilgileri, şirketimiz için büyük önem taşır. Yapılan görüşmelerde, kişilik envanterleri, değerlendirme yapılan pozisyona uygun genel yetenek testleri ve İngilizce testleri uygulanır. Mülakatlar sırasında, adaylara, kariyerleri için alacakları kararda “işletme için doğru çalışan, çalışan için doğru işletme” inancımızın önemi aktarılmaktadır.