İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Başarının insan kaynağından doğduğuna inanıyoruz.

Sektörün kuralları ve şirket hedefleri doğrultusunda, tüm birimlerimizle koordinasyon içinde olmamız; ürün ve hizmetlerimizi en yüksek kaliteye ulaştırmamızı, rekabet gücümüzü arttırmamızı sağlamıştır. 

Hedeflediğimiz değerlere ulaşmada; etik olabilen, kurum kültürünü benimseyen, güven ve şirkete bağlılığı yüksek, sürekli öğrenen ve gelişen bireylerden oluşan bir şirket olmamız adına insan kaynağını doğru yöneten uygulamalar planlıyoruz.

·                  Sektörün kuralları ve şirket hedefleri doğrultusunda,

·                  Tüm birimlerimizle koordinasyon içinde,

·                  Ürün ve hizmetlerinde en yüksek kaliteye ulaştıracak,

·                  Rekabet gücünü artıracak,

·                  Hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli etik değerler ile kurum kültürünü benimseyecek,

·                  Güven ve bağlılığı yüksek,

·                  Öğrenen ve gelişen insan kaynağı için gerekli uygulamaları planlamak, yürütmek ve danışmanlık yapmaktır.